ZMIENIAJĄC BRANŻĘ CZYSTOŚCI ZMIENIAMY ŚWIAT NA LEPSZY

Jesteśmy profesjonalną firmą sprzątającą,
odpowiedzialnym partnerem w biznesie
i kierujemy się zasadą zrównoważonego rozwoju

HISTORIA NASZYCH KOMPETENCJI

ikona1

to ewenement na rynku usług czystościowych i najlepsza rekomendacja … więcej

KORZYŚCI KLIENTA
W MASTER ADAMS

ikona2

Klientom gwarantujemy estetyczny efekt usługi, higieniczne bezpieczeństwo i … więcej

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

ikona3

Wewnątrz sprzątanych obiektów wprowadzamy rozwiązania, które … więcej

APEL DO OSÓB SPRZĄTAJĄCYCH

ikona5

Chociaż pojedynczy zabieg czyszczenia nie ma dużego znaczenia, to skumulowane … więcej

MISJA MASTER ADAMS

Jako firma sprzątająca biura i obiekty biurowe dążymy do zapewniania najwyższego standardu wizualnej i higienicznej czystości z jednoczesną dbałością o ekonomiczną efektywność działań, z uwzględnieniem interesów społecznych i ochroną środowiska. Robimy właściwe rzeczy we właściwy sposób, z myślą o przyszłych pokoleniach i ich potrzebach.

Kiedy w 1988 r. podjęliśmy działalność w branży czystości, naszą misją była taka obsługa klientów w zakresie sprzątania i opieki nad biurami, dzięki której klient ma więcej czasu, na prowadzenie własnego biznesu, jest spokojny o czystość i uporządkowanie pomieszczeń, zdrowie, komfort i bezpieczeństwo użytkowników, wizerunek firmy i mienie.

Kierowaliśmy się wówczas filozofią być przyjaznym dla ludzi, zwierząt, roślin, środowiska, co wynikało z uznawanych przez nas etycznych i emocjonalnych wartości oraz przekonań.

Z czasem odkryliśmy, że wykonując usługi sprzątania w taki sposób, realizujemy zasadę zrównoważonego rozwoju. Idziemy tą drogą. 

Współpracując z Master Adams wspierają Państwo pełen entuzjazmu i zaangażowania zespół ludzi, który chce tworzyć wartościowe rzeczy.

HISTORIA NASZYCH KOMPETENCJI

Filarami naszego zespołu firmy sprzątającej i zespołu realizującego kursy profesjonalnego sprzątania są Tomasz Adams – właściciel i dyrektor przedsiębiorstwa i Małgorzata Adams – trener sprzątania (mgr pielęgniarstwa, trener edukator szkoleń, auditor zintegrowanego systemu zarządzania według wymagań norm jakości, środowiskowych, BHP; menadżer).

Od 1988 roku aktywnie uczestniczymy w rozwoju branży usług czystościowych opracowując procedury, instrukcje, techniki sprzątania, projektując kursy fachowego sprzątania i szkoląc pracowników sprzątających w Katowicach i na Śląsku.

Braliśmy udział w pierwszych w Polsce szkoleniach dla firm sprzątających organizowanych przez zachodnich producentów profesjonalnych materiałów, chemii i sprzętów na początku lat 90-tych. Dlatego nasz zespół, wykonując usługi czystościowe w Katowicach, już od ponad 20 lat korzysta z wózków serwisowych, używa materiały z mikrowłókien, stosuje metodę pracy dwoma wiaderkami i system czterech kolorów, który rozbudowaliśmy do siedmiu kolorów, aby jeszcze bardziej zminimalizować ryzyko krzyżowego przenoszenia zanieczyszczeń.

W 2003 roku wygraliśmy ogólnopolski konkurs na przeprowadzenie pierwszego na Śląsku kursu profesjonalnego sprzątania i opieki nad biurem finansowanego przez Unię Europejską i otrzymaliśmy wyróżnienie niemieckiego lidera projektu – BBJ Consult AG – za najlepsze na Śląsku szkolenie w zakładzie pracy w wielozawodowym projekcie, a opracowane przez nas materiały szkoleniowe zostały uznane za najlepsze w projekcie.

Od tego czasu nasz zespół rozszerzył i pogłębił interdyscyplinarną wiedzę wykorzystywaną na potrzeby sprzątania, zyskał doświadczenie we współpracy z wymagającymi klientami i z niezłomnym entuzjazmem koncentruje się na zadaniach związanych z utrzymaniem czystości w obiektach i szkoleniem sprzątaczek. 

Kompetencje, jakie osiągnęliśmy w branży czystości potwierdzają uzyskiwane przez nas wysokie standardy jakościowe usługi sprzątania biur i decyzje klientów – od kilkunastu lat z usług naszego zespołu nie zrezygnował żaden klient z naszego powodu – to ewenement na rynku usług czystościowych i najlepsza rekomendacja.

KORZYŚCI KLIENTA W MASTER ADAMS

Nasza firma sprzątająca gwarantuje klientom w Katowicach estetyczny efekt usługi, higieniczne i chemiczne bezpieczeństwo oraz „święty spokój”.

„Nie wszystko złoto, co się świeci z góry” …, czyli, nie sądźcie po pozorach. I co z tego, że miła pani, w firmowym uniformie, dokładnie wyczyści biurko prezesa, że aż lśni, skoro tą samą ścierką lub używając tego samego wiaderka i rękawic, czyści również deskę sedesową. Niech nie zmyli gorliwość, z jaką niektóre sprzątaczki firm sprzątających,  tą samą powierzchnią ścierki, na kilku piętrach biurowca, przecierają włączniki, klamki, uchwyty, drzwi, nie płucząc ścierki z zebranych zanieczyszczeń. Narażają zdrowie użytkowników przenosząc zanieczyszczenia z powierzchni na powierzchnię, z piętra na piętra. To co wizualnie wygląda na czyste, nie zawsze jest zdrowe.

Dzięki profesjonalnym praktykom sprzątania, kompetentnym wykonawcom i wysokiej jakości produktom, zapewniamy pożądany standard estetyczny – wizualną czystość i uporządkowanie rzeczy oraz wysoki standard higieniczny. 

 • Mopy i ścierki z mikrowłókien przypisujemy kolorem do określonych zadań i powierzchni sprzątanych obiektów, aby uniknąć jakiegokolwiek zanieczyszczenia krzyżowego. Dzięki temu widoczny brud i niedostrzegalne gołym okiem zanieczyszczenia biologiczne, w tym patologiczne mikroby, nie są przenoszone podczas sprzątania z powierzchni na powierzchnię, z pomieszczenia do pomieszczenia. Dlatego też używamy różnego koloru rękawic, szczoteczek, gąbek i oznaczamy piktogramami wiaderka do czyszczenia różnych stref higienicznych obiektu. Na przykład, deski sedesowe czyścimy inną ścierką, niż pozostałe powierzchnie w toaletach, przy pomocy innych rękawic i trzymamy je w odrębnym, specjalnie oznaczonym wiaderku. Stale słyszymy pochlebne komentarze, jak: to najczystsze toalety w Katowicachz takim reżimem higienicznym nie sprząta się nawet w szpitalach.
 • Materiały czyszczące, z których korzystamy przy realizacji usługi sprzątania, to mikrowłókna, które gwarantują najwyższą sprawność w usuwaniu widocznych zabrudzeń i drobnoustrojów, np. ścierki i mopy marki Duotex za jednym pociągnięciem usuwają 99,9% bakterii gronkowca złocistego przy sprzątaniu na sucho i mokro, bez użycia środków chemicznych.
 • Odkurzacze z filtrami EPA i HEPA o skuteczności filtracji zanieczyszczeń powyżej 99,5%, zapewniają powietrze wolne od pyłów i alergenów. Mają komfortowy niski poziom głośności do 69 dB, co ułatwia sprzątanie biur w trakcie pracy klientów. Urządzenia parowe efektywnie czyszczą i dezynfekują bez użycia „bójczej” chemii – ciśnieniem i wysoką temperaturą likwidując niemal wszystkie żywe formy mikrobów, co zapewnia ekologiczne sprzątanie i skuteczność redukcji mikroorganizmów na poziomie 99,999%.
 • Profesjonalne mieszaniny chemiczne dedykowane są określonym zanieczyszczeniom i powierzchniom. Zawierają efektywne stężenia substancji czyszczących skutecznie usuwając widoczne zanieczyszczenia, a oczekiwana redukcja drobnoustrojów w wyniku zmywania powierzchni przy ich użyciu wynosi od 99,0 do 99,9%.
 • Zakresy i harmonogramy sprzątania są zaprojektowane w oparciu o potrzeby i możliwości klientów, metody i techniki sprzątania ekologicznego do minimum ograniczają administracyjne koszty utrzymania czystości obiektu, w tym również gospodarki odpadami, wody i energii. Znacznie zmniejszyliśmy koszty wynajmu kontenerów w jednym z obiektów przez zapewnienie bezpośredniego odbioru wybranych odpadów przez przedsiębiorstwo odzysku odpadów.
 • Wykonując usługi sprzątania biur w Katowicach, czyścimy wszystkie powierzchnie i wyposażenie, również elektryczne i elektroniczne urządzenia biurowe. Klawiatury, aparaty telefoniczne, dziurkacze i zszywacze naszych klientów stale wyglądają jak nowe.
 • Każdego dnia odtwarzamy wysoki estetyczny i higieniczny standard sprzątanych pomieszczeń. Na bieżąco usuwamy widoczne zanieczyszczenia.
 • Gwarantujemy harmonijne realizacje usług bez względu na sytuacje losowe wykonawców usług.
 • Jesteśmy dyspozycyjni również poza ustalonymi terminami współpracy, również w trybie pogotowia.
 • Wykonujemy usługi dodatkowe: 
  • Zabezpieczamy sprawne funkcjonowanie biura – zgłaszamy awarie instalacji, wstawiamy szyby, naprawiamy, remontujemy
  • Dostarczamy artykuły sanitarne, biurowe, spożywcze, realizujemy zamówienia na wszystkie zakupy, np. meble, pączki na „tłusty czwartek” i nie typowe, jak urządzenia do robienia waty cukrowej
  • Pielęgnujemy kwiaty
  • Organizujemy i obsługujemy pod względem technicznym spotkania firmowe naszych klientów.
 • Bierzemy odpowiedzialność za działania naszych pracowników – jesteśmy ubezpieczeni.
 • Dbamy, aby nasi pracownicy stale podnosili swoje kwalifikacje i umiejętności zawodowe, wspieramy w ich osobistym rozwoju. Dzięki również i naszemu wsparciu, trzy pracownice z zespołu sprzątającego ukończyły liceum ogólnokształcące, zdały egzaminy maturalne i podjęły dalsze kształcenie. Nieustająco kładziemy nacisk na wysoką kulturę osobistą, konieczność rzetelnego wykonywania obowiązków, dyscyplinę w realizacji procedur i zaangażowanie. W ciągu roku zespół uczestniczy w kilku szkoleniach z zakresu profesjonalnego sprzątania i z innych powiązanych ze sprzątaniem dziedzin. Biorą w nich udział psycholog, lekarz, prawnik, ogrodnik, chemik, specjalista bhp.
 • Wielu pracowników jest w naszym zespole od kilkunastu lat, co odzwierciedla bardzo dobre wzajemne relacje pomiędzy nami oparte na wzajemnym zaufaniu, szacunku i uznaniu.
 • Jesteśmy dobrze zorganizowani, mobilni, efektywni, rzetelni, uczciwi, zaangażowani i przyjaźni.

 

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ W MASTER ADAMS

Zrównoważone czyszczenie, to więcej, niż ekologiczne sprzątanie. Zdrowie, bezpieczeństwo ludzi, ochrona przyrodniczych zasobów Ziemi i inwestycje przedsiębiorstwa są dla nas tak samo ważne, jak potrzeby przyszłych pokoleń.

 • Wewnątrz sprzątanych obiektów wprowadzamy rozwiązania, które zapewniając skuteczne czyszczenie, tworzą zdrowe środowisko wewnętrzne, obniżają koszty prowadzenia działalności, zmniejszają obciążenia środowiska naturalnego i stanowią wkład naszego zespołu w trwały rozwój.
  • Projektujemy i realizujemy skuteczne procesy, zakresy i harmonogramy czyszczenia coraz bardziej przyjazne dla ludzi, środowiska wewnętrznego i przyrodniczego.
  • Sprzątanie biur i obiektów opieramy na profesjonalnych i jednocześnie ekologicznych produktach chemicznych marki Green Care Professional firmy Werner & Mertz, całkowicie bezpiecznych dla ludzi i środowiska, zweryfikowanych przez surowe kryteria Certyfikatu Cradle to Cradle. Dlatego ich stosowanie w obiektach poprawia jakość powietrza wewnętrznego i w konsekwencji, korzystnie wpływa na zdrowie użytkowników pomieszczeń. To koncentraty rozcieńczalne kilkaset razy, dlatego produkujemy wielokrotnie mniej odpadów opakowaniowych, niż inne firmy sprzątające. W przeciwieństwie do tradycyjnych detergentów nie są to produkty ropy naftowej, ale odnawialnych zasobów przyrody – olejów roślinnych, jak rzepakowy, lniany, z oliwek. Dzięki temu chronimy zasoby nieodnawialne. Odprowadzane do ścieków płynne odpady pousługowe, tj. rozpuszczona w wodzie wykorzystana do czyszczenia chemia, są biodegradowalne – nie zawierają toksycznych substancji i rozkładają się na proste związki nieorganiczne przyswajalne przez rośliny. 
  • Kupujemy materiały i sprzęt umożliwiające zrównoważone czyszczenie z materiałów biodegradowalnych, podlegających recyklingowi, o przyjaznej dla środowiska eksploatacji, bo zapewniają oszczędność zużycia wody i energii, eliminują, ergonomiczne. Urządzenia, jak odkurzacze z certyfikatem energooszczędności klasy A, wysoką klasą reemisji kurzu zapewniające osobom z alergią bezpieczną czystość powietrza oraz pralki i szorowarki z funkcją eco.
  • Chronimy zasoby naturalne, efektywnie wykorzystujemy własne zasoby i odraczamy tworzenie odpadów. Materiały i sprzęt czyszczący wybieramy trwałe, bardzo dobrej jakości, przedłużamy ich żywotność konserwując je i naprawiając. Dlatego długo z nich korzystamy i nie kupujemy kolejnych. Dla zużytych produktów znajdujemy dodatkowe zastosowanie, aby jak najpóźniej uznać je za odpad. Efektywne ścierki, mopy i inne materiały z mikrowłókien marki Duotex firmy Microsystem z ekologicznym certyfikatem Nordycki Łabędź służą nam już od kilku lat. Niektóre wózki serwisowe marki Vermop i ręczny sprzęt marki TTS mają ponad 20 lat i nadal świetnie się prezentują. Najstarsza szorowarka Gansow pracuje dla nas już 20 lat. 
  • Odpady pousługowe i odpady klientów poddajemy selektywnej zbiórce według planu gospodarowania odpadami wyznaczonego przez administratora obiektu. Tam, gdzie to możliwe, z własnej inicjatywy wyodrębniamy dodatkowe frakcje odpadów, np. makulaturę, odpady styropianowe i organizujemy ich odbiór, aby zagwarantować ich przetworzenie w całości.
  • Również noszone przez nas bluzki służbowe są wyprodukowane z uwzględnieniem zasady zrównoważonego rozwoju, co potwierdzają certyfikaty WRAP (dowód legalnej, humanitarnej i etycznej produkcji) i OEKO-TEX (gwarancja przebadania produktu pod kątem szkodliwości). 
 • Systematycznie dokonujemy przeglądu, oceny i poprawy wydajności na każdym ważnym etapie naszej usługi sprzątania w odniesieniu do jakości usługi, zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska, społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa i innych kwestii dotyczących zrównoważonego rozwoju. Na przykład, poddajemy analizie wyprodukowane przez nas odpady pousługowe – segregujemy, ważymy, liczymy, badamy powody wycofania z użytkowania i uznania za odpad, a wyniki wykorzystujemy podejmując decyzje o kolejnych zakupach wyposażenia i zmianach procedur.
 • Pracownicy ustawicznie poszerzają wiedzę z zakresu sprzątania koncentrując się na rozwiązaniach przyjaznych dla ludzi i środowiska, są świadomi odpowiedzialności zawodowych i etycznych. Prowadząc szkolenia dla sprzątaczek i kursy profesjonalnego sprzątania dla innych osób, uwzględniamy zarówno aktualną fachową wiedzę branżową, standardy profesjonalnej obsługi klientów, jak i ochronę zdrowia i środowiska przyrodniczego.
 • Promujemy odpowiedzialne sprzątanie, czyli bezpieczne dla czyszczonych powierzchni, ludzi i środowiska.


Więcej o ekologicznych praktykach w Apelu Master Adams do osób i firm sprzątających

Prywatnie, od 1989 roku, jesteśmy zaangażowani w pomoc zwierzętom wolno bytującym – leczymy, karmimy, budujemy schronienia, organizujemy adopcje, interweniujemy, kiedy potrzebują innej pomocy.

Kopiowanie, przetwarzanie lub powielanie treści w całości lub w części bez zgody Master Tomasz Adams stanowi naruszenie praw autorskich.