APEL MASTER ADAMS DO OSÓB SPRZĄTAJĄCYCH

Włącz się w zrównoważony rozwój w branży czystości!

Wiele problemów i tragedii środowiskowych wynika ze skumulowanych skutków małych decyzji podejmowanych w indywidualnym odczuciu racjonalnie, ale nieświadomie co do ich odległych skutków. To zjawisko nosi nazwę tyranii małych decyzji. Obserwujemy je w wielu dziedzinach. W polityce, ekonomii, w sprawach dotyczących zdrowia. Podstępne skutki małych decyzji dotyczą również środowiska naturalnego i stale postępują pogłębiając jego degradację. Ziemia uprawna zamienia się w pustynię, zanikają nadmiernie eksploatowane zasoby wód podziemnych, rzeki skażone są niebezpiecznymi substancjami, w tym metalami ciężkimi, pestycydami i innymi toksycznymi chemikaliami. Około 70 % długości polskich rzek to wody pozaklasowe, określane mianem kanałów ściekowych. Oczyszczalnie ścieków przyspieszają jedynie rozkład biologiczny ścieków bytowych, lecz nie potrafią usunąć z wody zanieczyszczeń chemicznych.

Na ten stan rzeczy ma wpływ każdy z nas poprzez codzienne wybory, w tym również dotyczące sprzątania. Chociaż pojedynczy zabieg czyszczenia nie ma dużego znaczenia, to skumulowane konsekwencje pojedynczych czynności realizowanych przez wielu ludzi sprzątających w domach, a zwłaszcza w firmach sprzątających, będące wynikiem decyzji jak, czym i kiedy czyścić, zebrane na przestrzeni całego ich życia, całego pokolenia i całego globu, wywierają istotny, negatywny wpływ na środowisko.

Dlatego apelujemy, dokonuj świadomych wyborów w sprawach czyszczenia – sprzątaj odpowiedzialnie.

Nieświadomy lub nieodpowiedzialny przedsiębiorca małej firmy sprzątającej może codziennie wyrzucać nawet kilkaset worków na śmieci, zużywać kilka litrów preparatów czyszczących, wylewać kilkaset litrów ścieków obciążających systemy uzdatniające wodę i zatruwających wody rzek. W skali roku, to może być ok. 300 razy więcej wyprodukowanych odpadów opakowaniowych, zużytych jednorazowych produktów, wylanych ścieków. Z perspektywy pokolenia i całego globu obciążenia dla środowiska w wyniku działalności firm sprzątających, czyszczących muszą być ogromne.

Podejmij proste działania, aby zmniejszyć presję wywieraną na środowisko w wyniku zabiegów czyszczenia.

Przede wszystkim ogranicz zużycie chemii czyszczącej, zredukuj toksyczność płynnych odpadów po usługowych, zminimalizuj odpady, w tym odpady opakowaniowe po produktach czyszczących.

flowerCzyszczenie opieraj na profesjonalnych preparatach, których bezpieczeństwo dla ludzi i środowiska potwierdzone jest certyfikatem, np. międzynarodowym Cradle to Cradle, europejskim Ecolabel, skandynawskim Nordic Ecolabel, Międzynarodową kartą zrównoważonego czyszczenia AISE (Międzynarodowe Stowarzyszenie Producentów Mydeł, Detergentów i Środków Czystości). Dzięki temu ochronisz zdrowie swoje i innych ludzi, ograniczasz niebezpieczne substancje wprowadzane do kanalizacji, w konsekwencji do rzek i mórz. Jednocześnie, wspierając popyt na najbardziej zrównoważone produkty czyszczące, jak np. wyróżnione Cradle to Cradle, dbasz o jakość życia obecnych i przyszłych pokoleń.  To może być prosty w realizacji, Twój stały wkład w proces zrównoważonego rozwoju.
Nie używaj na co dzień produktów oznaczonych symbolami/piktogramami substancji niebezpiecznych, a jeśli sprzątasz w domu, zrezygnuj z nich zupełnie. Są zbyteczne, a szkodzą i Tobie i domownikom i środowisku.

Zespół Master Adams bazuje na produktach marki Green Care Professional firmy Werner & Mertz, o najwyższym światowym standardzie dostępnym zrównoważonym produktom czyszczącym z certyfikatem Cradle to Cradle na poziomie złotym. Produkty zostały sklasyfikowane jako całkowicie bezpieczne dla ludzi i środowiska. Ich opakowania są zaprojektowane zgodnie z koncepcją integralnego zrównoważenia produktu, nadają się do wysokiej jakości odzysku i są wyróżnione certyfikatem Cradle to Cradle na poziomie srebrnym.

flowerWybieraj bardziej zrównoważone materiały czyszczące. Używaj ścierki i mopy z dobrej jakości mikrowłókien, ponieważ są efektywne – bez chemii, lub z mniejszą ilością chemii, usuniesz zabrudzenia i chorobotwórcze mikroby. Są bezpieczne dla czyszczonych powierzchni i trwałe. Dobrze konserwowane posłużą przez kilka lat, opóźnisz ich uznanie za odpad i odroczysz zakup nowych materiałów. Ponieważ mikrowłókna są produkowane z pochodnych z ropy naftowej, wybieraj takie materiały, które posiadają ekologiczny certyfikat, aby mieć pewność, że są przyjazne dla środowiska w całym cyklu życia produktu, począwszy od produkcji, przez jego użytkowanie, aż do utylizacji.

Master Adams bazuje na materiałach marki Duotex firmy Microsystem wyróżnionych certyfikatem Nordic Ecolabel.  Nordycki Łabędź, gwarantuje m. in., że emisja CO2 i innych szkodliwych gazów mających wpływ na zmiany klimatyczne, jest ograniczona w całym cyklu życia produktu oraz wymaga, m. in., aby co najmniej 80 % włókien do produkcji materiałów pochodziło z przetworzonych surowców.

flowerPrzedłużaj żywotność wielorazowych materiałów czyszczących (ścierki, mopy, bonety, gąbki, pady) przez ich prawidłową eksploatację, pranie, naprawianie i znajdowanie dodatkowych zastosowań.

W Master Adams zniszczone materiały wielorazowe, nim uznamy za odpad, wykorzystujemy przy gruntownych czyszczeniach a ostatecznie traktujemy jako czyściwa do eliminacji szczególnych zanieczyszczeń.

flowerŚcierki, mopy, bonety pierz ekologicznie – artykuł „Jak prać EKOlogicznie” i „Pranie tekstyliów czyszczących z mikrowłókien”.

flowerAby zredukować codzienną ilość odpadów pousługowych, ogranicz zastosowanie czyściw (jednorazowych materiałów czyszczących) do sytuacji koniecznych. Użyte tylko raz, zazwyczaj wykonane z tworzywa sztucznego wyprodukowanego z ropy naftowej, zalegają na wysypiskach, bo rzadko są poddawane recyklingowi. Jeżeli stosowanie czyściw jest konieczne, używaj czyściw biodegradowalnych i/lub pochodzących z recyklingu.

flowerStosuj również inne materiały czyszczące nie wymagające użycia chemii i chroniące zasoby środowiska lub np. pady produkowane z butelek PET.

flowerRacjonalnie zużywaj worki na śmieci. Jeśli zawartość kosza na śmieci jest sucha, wykorzystaj worek kilkakrotnie. Jeśli masz dużo biodegradowalnej frakcji odpadów przekazywanych do kompostowni, to stosuj worki biodegradowalne. Z punktu widzenia kompostowni worki i ich zawartość są tym samym, nie trzeba więc rozdzielać ich od bioodpadów, a to bardzo upraszcza proces i przyczynia się do zwiększenia wartości produkowanego kompostu. Worki z tworzyw kompostowalnych i/lub biodegradowalnych i/lub pochodzących ze źródeł odnawialnych, nie zalegną na wysypiskach przez setki lat i nie uwolnią szkodliwych substancji. Posiadają certyfikację zgodnie z normami europejskimi m. in. EN 14995 lub EN 13432 i oznaczenia dla tworzyw biodegradowalnych lub/i wytworzonych z surowców odnawialnych.

flowerStosuj metody, techniki, procedury, zasady, organizację pracy, dzięki którym efektywniej wykorzystana jest chemia, materiały, sprzęt, wodę i energia, również twoja własna:

  • Stosuj metody pracy wielokrotnie ograniczające zużycie chemii i wody, jak np. system dwu wiaderkowy, kuwetowy (nasączone roztworem myjącym ścierki lub mopy jednego kontaktu), dwu wiaderkowy uproszczony (roztwór roboczy w opakowaniu z atomizerem i wiaderko z czystą wodą do płukania ścierki). Możesz ograniczyć zużycie chemii (zaoszczędzić) kilkadziesiąt i więcej razy. Tym samym do kanalizacji, za każdym razem, wylejesz wielokrotnie mniej i chemii i wody.
  • Tak, projektuj zakresy i harmonogramy sprzątania, aby zapewnić pożądany wizualny i higieniczny standard sprzątania, bez zbytecznego obciążania środowiska, czyli nie czyść, jeśli nie trzeba. Nie każde pomieszczenie wymaga codziennego sprzątania. Czasami wystarczy 3 razy, 2 razy lub 1 raz w tygodniu, w przypadku niektórych pomieszczeń, nawet rzadziej. Odraczaj zabiegi gruntownego czyszczenia, zwłaszcza stripowania poprzez codzienną rzetelność  i fachowość.
  • Aby wytwarzać mniej odpadów opakowaniowych, kupuj produkty chemiczne w dużych opakowaniach zbiorczych i racjonalnie wykorzystuj chemię dozując wg wskazań producentów. Korzystaj dozowników, a nie lej „na oko”.  
  • Nie wylewaj brudnej wody z chemią ani resztek chemikaliów na glebę lub do studzienki przeciwdeszczowej, bo przechodzi do wód gruntowych z ominięciem oczyszczalni ścieków i zatruwa naturalne cieki wodne. Dlatego też, nie myj samochodu w miejscu do tego nie przystosowanym tj. bez bez odpływu do kanalizacji miejskiej (poza tym grozi za to mandat, również za mycie bez użycia chemii).
  • Nie wylewaj niezużytych produktów chemicznych do kanalizacji, ponieważ oczyszczenie wody jest wówczas bardziej kosztowne i nie zawsze możliwe, a przecież ścieki komunalne i przemysłowe kierowane są do rzek. Zanieś niepotrzebną chemię do punktu segregacji odpadów komunalnych.
  • Nie gromadź zbyt dużych zapasów chemii czyszczącej i pielęgnującej. Ma zazwyczaj dwa lata gwarancji.
  • Segreguj odpady, w tym opakowaniowe, aby zapewnić ich recykling.
  • Znajdź ponowne wykorzystanie dla odpadów, aby opóźnić zakwalifikowanie ich jako odpad. Kilkanaście kotów wolno bytujących ma ciepłe schronienia zimą i komfortowe latem, dzięki pomysłowości naszej pracownicy Grażyny, która pokazała nam, jak styropianowy odpad opakowaniowy zamienić na budę. Również kilka bezdomnych osób nie śpi na betonie, a na styropianowych materacach. Styropian przekażemy zakładowi przetwórstwa za kilka lat.

 

flowerReflektuj swoje decyzje i działania związane ze sprzątaniem, czyszczeniem, praniem, myciem. Kontroluj i analizuj swoje decyzje pod kątem wpływu zabiegów czyszczących na bezpieczeństwo swoje, innych ludzi, czyszczone powierzchnie i otoczenie przyrodnicze. Myśl twórczo, poszukuj nowych rozwiązań, twórz wiedzę z zakresu zrównoważonego czyszczenia i dziel się tą wiedzą z innymi. Przekazuj swoje poparcie dla ekologicznego sprzątania, a w konsekwencji dla zrównoważonego świata. Opowiadaj o swoim zaangażowaniu w szkole lub w miejscu pracy, rozmawiaj z rodziną i znajomymi przy kawie. Wykorzystaj swoje sieci społecznościowe, które są cennym zasobem w szerzeniu zrównoważonej koncepcji.

Sprzątaj odpowiedzialnie – z miłością dla ludzi, zwierząt, roślin, środowiska!
Jeśli popierasz odpowiedzialne sprzątanie Master Adams, weź od nas przykład, dodaj nas do ulubionych, poleć biznesowym partnerom.

Kopiowanie, przetwarzanie lub powielanie treści w całości lub w części bez zgody Master Tomasz Adams stanowi naruszenie praw autorskich. 

zd1zd3zd2zd4zd5zd6Zdjęcia zamieszczono dzięki uprzejmości Microsystem producentowi marki Duotex
zd7
zd8

zd9Wózek do czyszczenia systemem dwu wiaderkowym zd10Wózek serwisowy do czyszczenia metodą kuwetowązd11tylko 1 – 2 opakowania w roku staną się odpadem przy codziennym sprzątaniu na 1 etat   budabuda dla kota z odpadu opakowaniowego
zd12Fotograf MM