MYCIE JEDNYM WIADREM I BEZ RĘKAWIC ?

Myjesz powierzchnie jednym wiadrem i bez rękawic? To błąd.

W odpowiedzialnym czyszczeniu, zorientowanym m. in. na wynik wizualny i higieniczny, ochronę środowiska i ograniczenie kosztów budżetu domowego/działalności, mycie jednym wiadrem ma bardzo ograniczone zastosowanie, np. do wyczyszczenia małego, czystego pomieszczenia.

Mycie jednym wiadrem to sposób mycia najbardziej obciążony mikrobiologicznie  i powoduje skażenie czyszczonych powierzchni.  Myjąc jednym wiadrem agregujesz w nim patogeny, głównie biologiczne, zarówno te wniesione na butach, jak i „wyprodukowane” w obiekcie przez jego użytkowników oraz transmitowane na powierzchnie przez osoby chore i/ lub nosicieli.

To najdroższa metoda mycia!  Ilość chemii zużyta do mycia obiektu systemem jednego wiadra jest kilku- kilkunastokrotnie większa, niż wykorzystana przy zastosowaniu profesjonalnych metod czyszczenia powierzchni.

Ta metoda, najbardziej ze wszystkich, obciąża środowisko przyrodnicze, głównie w zakresie bezsensownie zwielokrotnionego zużycia chemii, a w konsekwencji, „nadprodukcji” ścieków pousługowych i  odpadów opakowaniowych po zużytej chemii.

Kiedy czyścisz, zakładaj rękawice! Chroń się przed chemią i chorobotwórczymi mikrobami. Usunięte detergentami drobnoustroje pozostają żywe. Skażają nie tylko czyszczone powierzchnie, sprzęt do czyszczenia ale i Twoje dłonie, a każde przerwanie ciągłości skóry (otarcie, skaleczenie) to wrota zakażenia.

Małgorzata Adams – trener sprzątania

#mycie #metodymycia #profesjonalnemetodymycia #profecjonalnesprzatanie