COŚ DOBREGO DLA KOBIET Z UKRAINY – DUŻO WIEDZY I DUŻO RADOŚCI

Pani Gabriela ze Stowarzyszenia Po MOC
organizatora szkolenia „Profesjonalne sprzątanie” będącego formą pomocy dla uchodźców wojennych – kobiet z Ukrainy, jest bardzo zaangażowana w tworzenie świetnej atmosfery w czasie przerw. https://www.facebook.com/PoMOCStowarzyszenie/

Stowarzyszenie PoMoc dla Kobiet i Dzieci im. Marii Niepokalanej założone zostało w 2001 roku. Pomaga kobietom i ich dzieciom zagrożonym lub dotkniętych przemocą seksualną, fizyczną i psychiczną, ofiarom handlu ludźmi oraz ich rodzinom.
Stowarzyszenie prowadzi Punkt Konsultacyjny, będący miejscem indywidualnych spotkań z profesjonalistami udzielającymi wsparcia psychologicznego, terapeutycznego oraz pomocy prawnej i zawodowej. Zapewnia bezpieczne schronienie poprzez prowadzenie całodobowego Ośrodka Rehabilitacyjno – Wychowawczego. Prowadzi również działania szkoleniowe i profilaktyczne. https://www.po-moc.pl/pl/O_nas/Historia

Aktualnie, Stowarzyszenie prowadzi kursy zawodowe dla Ukrainek. Jednym z nich jest „Profesjonalne sprzątanie”. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Uczestniczki otrzymują certyfikaty potwierdzające nowe kompetencje.

Fundatorem szkolenia „Profesjonalne sprzątanie” jest Fundacja Pomoc Maltańska – Maltańska Służba Medyczna Oddział Katowice.

Szkolenie prowadzą trenerzy z Master Adams.

Zgłoszenia udziału w szkoleniu przyjmuje Stowarzyszenie Pomoc dla Kobiet i Dzieci im. Marii Niepokalanej Po MOC. Adres: Katowice ul. Krasińskiego 21, telefon: 32 255 38 69.

Małgorzata Adams – trener sprzątania