NIE MUSZĘ, ALE CHCĘ

„Nie chcem, ale muszem!” – znany cytat znanego polityka. Wyrażenie określa brak możliwości wyboru, przymuszeniem do czegoś z jednoczesnym podjęciem się czegoś z poczucia obowiązku. Jestem za taką postawą, bo wyraża odpowiedzialność, w przeciwieństwie do...

NIE CHCEM, ALE MUSZEM!

„Nie chcem, ale muszem!” – znany cytat znanego polityka. Wyrażenie określa brak możliwości wyboru, przymuszeniem do czegoś z jednoczesnym podjęciem się czegoś z poczucia obowiązku.Jestem za taką postawą, bo wyraża odpowiedzialność, w przeciwieństwie do tej...