CHEMIA W „ZIELONYM SPRZĄTANIU”

Na zdjęciu:Tanet SR15 certyfikowany ekologicznie środek do czyszczenia powierzchni https://wmprof.com/pl/pl/products_4SI_PL_TANET_SR_15_61268.html?cat=141&subCat=137&subSubCat=147

Zgodnie z  Rozporządzeniem Komisji Europejskiej, aby usługa sprzątania mogła być uznana za „zieloną”, preparaty chemiczne powinny być:

• w porównaniu z produktami służącymi temu samu celowi, bardziej przyjazne – mieć mniejszy lub ograniczony wpływ na zdrowie ludzkie i środowisko;
• używane wtedy, kiedy to konieczne;
• skoncentrowane, co najmniej, w stosunku 1:80, np. 1:500, co znaczy, że do sporządzenia 1 litra roztworu myjącego wystarczy 2 ml koncentratu;
• kupowane w dużych opakowaniach, np. 5 i 10 litrowych;
• wolne od LSO, alergenów, czynników rakotwórczych i mutagennych;
• wolne od substancji, które w środowisku wodnym wywołują toksyczność, eutrofizację, bioakumulację;
• znakowane ekologicznie.

Udział certyfikowanej ekologicznie chemii powinien wynosić co najmniej 50% chemii użytej w usłudze.

Zużyte roztwory należy wylewać do kanalizacji odprowadzającej ścieki bytowo-gospodarcze, np. poprzez muszlę sedesową. Jeśli są wylewane na glebę lub do studzienek deszczowych, zanieczyszczają glebę i wody podziemne. Za takie działanie grozi mandat do 5.000 zł;

Małgorzata Adams – trener sprzątania

Źródło informacji: https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/cleaning_product/pl.pdf

#zielonesprzątanie #ekologicznesprzątanie #firmaekologiczna #Werner&Mertz #kryteriazielonychzamówieńpublicznychwUE