ODPOWIEDZIALNE SPRZĄTANIE

Na zdjęciu: Serce i Rozum https://www.androidlista.pl/item/android-apps/26465/serce-i-rozum/

„Ja tu tylko sprzątam. Ja nic nie wiem. Ja nic nie widziałem, to nie należy do moich obowiązków”,

To cytat z filmu „Zmiennicy”.
Mam nadzieję, że takie podejście do realizowania usługi sprzątania jest coraz rzadsze i coraz bardziej ograniczona jest społeczna zgoda na taką postawę.

Nie chodzi tylko o to, aby było czysto, nie bacząc na szkody wyrządzone sobie, użytkownikom sprzątanych pomieszczeń, środowisku przyrodniczemu, czy choćby zasobom portfela.

 

W Master Adams uznajemy sprzątanie na rzecz innych za działalność zawodową o szczególnym znaczeniu dla interesu publicznego, w tym samych obywateli. Chociaż, zawód sprzątaczki/ sprzątacza nie jest zawodem zaufania publicznego w rozumieniu Art.17. Konstytucji RP, to praktyka pokazuje, że sprzątanie również wymaga  zawodowych i moralnych kwalifikacji oraz obowiązku dochowania tajemnicy.

Dlaczego sprzątanie uważamy za szczególnie odpowiedzialną aktywność zawodową?

 

Klienci (przedsiębiorstwa, instytucje, osoby prywatne), którzy świadomie zarządzają swoim wizerunkiem, informacjami, bezpieczeństwem, którzy dbają o zdrowie i komfort  pracowników, swoich klientów i są zaangażowani w zrównoważony rozwój, potrzebują wyedukowanych partnerów w biznesie, współpracujących z nimi na wielu płaszczyznach – potrzebują kompetentnych, odpowiedzialnych sprzątaczek.

Wprowadzając do obiektu osobę sprzątającą lub przekazując jej klucze do domu, powierzasz tej osobie/ firmie sprzątającej zdrowie swoje i najbliższych, komfort fizyczny i psychiczny, mienie materialne i intelektualne, umożliwiasz dostęp do informacji, wpływanie na wizerunek, oddziaływanie na środowisko naturalne.

Ze względu na nieograniczony lub prawie nieograniczony dostęp sprzątaczki do zasobów i możliwości wpływów, masz prawo oczekiwać, że sprzątaczka jest osobą świadomą tych odpowiedzialności i kompetentną w realizacji usługi.

Sprzątanie wymaga serca i rozumu.

Małgorzata Adams – trener sprzątania