KOD KOLORÓW W BRANŻY CZYSTOŚCI

Aby podczas czyszczenia powierzchni, nie przenosić brudów i patogenów z jednych stref higienicznych na inne obszary, np. z deski sedesowej na biurko lub blat w kuchni, do ich sprzątania stosuje się odrębne wyposażenie: materiały czyszczące, sprzęt i rękawice.

Aby wyposażenie przypisać do sprzątania określonej strefy czystości, oznacza się je piktogramami lub kolorami.

W branży czystości kodowanie obejmuje cztery kolory, dlatego zwany jest systemem czterech kolorów: niebieski, zielony, żółty, czerwony.

W firmie sprzątającej Master Adams czyszczenie powierzchni traktujemy bardziej odpowiedzialnie, niż w innych firmach sprzątających. Kod kolorów stosujemy od 34 lat. Opieramy go na uniwersyteckiej wiedzy medycznej i dlatego mamy rozbudowany do 7 kolorów.

Małgorzata Adams

#kodkolorów #systemczterechkolorów #koloryścierekwsprzątaniu #higienasprzątania #ścierki3M