Byłem na szkoleniu, gdzie mówiono o kole Sinnera, ale nadal nie wiem o co w tym chodzi.

to narzędzie (pomoc) do organizowania procesów czyszczenia, prania, dezynfekcji, zmywania w zmywarkach, które ułatwia osiągnięcie najlepszych efektów  i opłacalność czyszczenia.

Wykres kołowy, zwany kołem Sinnera (nazwa pochodzi od jego twórcy Herberta Sinnera, szefa technologii dozowania detergentu w firmie Henkel) ilustruje teorię Herberta Sinnera, która zakłada, że powodzenie czyszczenia i jego koszty zależą od odpowiedniego dobrania czterech parametrów, którymi są:

  • CHEMIA – określa rodzaj produktu chemicznego i jego dawki, które powinny być zastosowane, aby uzyskać optymalne rezultaty.
  • MECHANIKA – wskazuje optymalny sposób fizycznego usunięcia brudu. Określa siły tarcia zapewniające usunięcie zanieczyszczeń, np. przetarcie ścierką, zeskrobanie szpachelką, ruch wirnika pralki, szczotek szorowarki, siłę ciśnienia myjki itp.
  • TEMPERATURA – określa optymalną temperaturę roztworu roboczego myjącego lub piorącego.
  • CZAS – określa optymalny czas pomiędzy zastosowaniem chemii a rozpuszczeniem zanieczyszczeń do momentu, kiedy należy działać mechanicznie. Na czystych powierzchniach czynnik czasu może zostać pominięty, np. podczas codziennego czyszczenia biurek.

Z nich wszystkich najważniejsza jest mechanika. To ten czynnik jest podstawowy w usuwaniu zanieczyszczeń. Pozostałe pełnią rolę pomocniczą. Ułatwiają, przyśpieszają, umożliwiają czyszczenie bez zniszczenia czyszczonej powierzchni (dowody przedstawiamy na szkoleniu).

Rys. dzięki uprzejmości Danuty M.

Rys. dzięki uprzejmości Danuty M.

Wszystkie cztery współczynniki zależą od siebie i na siebie wzajemnie wpływają. W sumie dają całkowity (100%) efekt mycia/czyszczenia/prania. Zmiana wielkości jednego z z czynników wymaga kompensacji przez inny lub kilka czynników. Mogą być one łączone na różne sposoby i powinny być dobierane w zależności od rodzaju usuwanych zanieczyszczeń, charakteru czyszczonych powierzchni, rodzaju czyszczenia, zasobów wyposażenia dostępnych do wykonania zabiegu czyszczenia.

Niektóre z procesów czyszczenia, są tak dogłębnie przebadane i poznane, że można je zorganizować co do gramów chemii, części godziny i stopni temperatury, jak np. … więcej na szkoleniu. Precyzyjnie wyliczone rodzaj i doza chemii, rodzaj i czas włączenia czynnika mechanicznego, wysokość temperatury zapewniają 100% efekt czyszczenia przy poniesieniu najniższych kosztów. I to jest istota zastosowania teorii Sinnera.

Teoria koła Sinnera jest nie tylko dla specjalistów prowadzących wielkie procesy pralnicze, czy mycia naczyń w zmywarkach. Bez względu na to, jak proste wykonujemy zabiegi czyszczenia, zawsze powinniśmy rozważać optymalny udział poszczególnych czynników koła Sinnera w zależności od rodzaju czyszczonej powierzchni, zanieczyszczenia, rodzaju czyszczenia. Koło Sinnera ma inspirować i pomagać w poszukiwania takich kombinacji czasu, temperatury, energii mechanicznej i chemicznego działania, które poprawią efekt każdego czyszczenia, obniżą jego cenę i nie zniszczą czyszczonej powierzchni.  

Pełne informacje na szkoleniu z profesjonalnego sprzątania. Trener sprzątania Małgorzata Adams