LIDERKI MASTER ADAMS

Lider, to ważny członek zespołu, to ktoś, kto się wyróżnia, jest najlepszy w zespole, jest na czele, prowadzi. Lider to człowiek charyzmatyczny, będący autorytetem, wzorem do naśladowania dla innych.

Lider Master Adams, to osoba, który posiada wiedzę, doświadczenie z zakresu profesjonalnego sprzątania i potrzebne umiejętności społeczne. Jest otwarta na innych, życzliwa, zdecydowana, wytrwała, uczciwa, zaangażowana. Wywiera bezpośredni, pozytywny wpływ na realizacje zadań i celów przedsiębiorstwa oraz kulturę organizacji.

#lider #MasterAdams #sprzątanie firmasprzątająca #sprzątanie