MISJA I CELE firmy sprzątającej

Jako firma sprzątająca osiągamy ponadprzeciętne wyniki, bo jesteśmy zaangażowani, kompetentni, mamy dostęp do potrzebnych zasobów niematerialnych.

Misja Master Adams
Sprzątając biura i obiekty biurowe, dążymy do zapewnienia najwyższego standardu wizualnej i higienicznej czystości i uporządkowania, z jednoczesną dbałością o ekonomiczną efektywność działań, interesy społeczne i ochronę środowiska, z myślą, by skutki sprzątania, nie umniejszały szans przyszłych pokoleń na zaspokojenie ich potrzeb.

Cele Master Adams
Estetyczny i higieniczny efekt sprzątania, bezpieczeństwo i komfort użytkowników, utrzymanie wartości sprzątanych obiektów, tworzenie dobrego wizerunku obsługiwanych organizacji, promocja odpowiedzialnego sprzątania i zawodu sprzątaczki.

A tak właściwie, my tylko robimy właściwe rzeczy we właściwy sposób i we właściwym czasie 🙂

#zrównoważonyrozwójwsprzątaniu #misjaMasterAdams #celeMasterAdams #lider #firmasprzątającaKatowice #profesjonalnesprzątanie #liderkiMasterAdams