MISJA MASTER ADAMS

Jako firma sprzątająca biura i obiekty biurowe dążymy do zapewniania najwyższego standardu wizualnej i higienicznej czystości i uporządkowania z jednoczesną dbałością o ekonomiczną efektywność działań, z uwzględnieniem interesów społecznych i ochroną środowiska. Robimy właściwe rzeczy we właściwy sposób, z myślą o obecnych oraz przyszłych pokoleniach i ich potrzebach.

Kiedy w 1988 r. podjęliśmy działalność w branży czystości, naszą misją była taka obsługa klientów w zakresie sprzątania i opieki nad biurami, dzięki której klient ma więcej czasu, na prowadzenie własnego biznesu, jest spokojny o czystość i uporządkowanie pomieszczeń, zdrowie, komfort i bezpieczeństwo użytkowników, wizerunek i mienie firmy.

Kierowaliśmy się wówczas filozofią być przyjaznym dla ludzi, zwierząt, roślin, środowiska, co wynikało z uznawanych przez nas etycznych i emocjonalnych wartości.

Pewnego dnia rozpoznaliśmy, że wykonując usługi sprzątania w taki sposób, realizujemy zasadę zrównoważonego rozwoju (Więcej w Słowniku branży czystości: zrównoważony rozwój). Teraz świadomie i z dyscypliną idziemy tą drogą. 

Działamy w taki sposób, aby zastąpić nas inną firmą sprzątającą było trudno. Jeśli to w ogóle jest możliwe.

Autorką wszystkich tekstów na stronach witryny Master Adams jest Małgorzata Adams. Kopiowanie, przetwarzanie lub powielanie treści w całości lub w części bez zgody Master Tomasz Adams stanowi naruszenie praw autorskich.