REKOMENDACJE I PODZIĘKOWANIA

Małgorzata to świadoma menedżer, nieustannie poszerzająca swoją wiedzę i kompetencje. Tytan pracy, uważna, przedsiębiorcza, mądra i samodzielna. Jest autorką najbardziej twórczego i niezwykłego wystąpienia, jakie kiedykolwiek obserwowałem podczas szkolenia. Z przyjemnością rekomenduję Małgorzatę jako trenera, specjalistkę w zakresie ochrony zdrowia i profesjonalną menedżer.

Bruno Żółtowski psycholog biznesu, trener, coach

Małgorzata Adams w każdym obszarze działania jest profesjonalistką przywiązującą wagę do najdrobniejszych szczegółów, dzięki temu wszystkie realizowane przez nią projekty są na najwyższym poziomie merytorycznym i organizacyjnym.
Jej system wartości oraz wiedza przekazywana na szkoleniach jest spójna z zasadami postępowania w sferze prywatnej i zawodowej. Przestrzega prawa pracy i konsekwentnie dba o całe otoczenie – ludzi, zwierzęta i rośliny, stwarzając wokół siebie przyjazne środowisko dla rozwoju zawodowego i osobistego.
Małgorzata Adams wykazuje ogromne zaangażowanie w podejmowane przez siebie przedsięwzięcia, dzięki czemu szkolenia prowadzone przez nią zawierają ogromną dawkę wiedzy podaną w sposób zróżnicowany metodycznie, przystępny, angażujący uczestników.
Mimo bogatego i różnorodnego doświadczenia zawodowego ciągle podnosi swoje kwalifikacje, poszukuje nowych wyzwań i możliwości dla siebie i ludzi z którymi i dla których pracuje. Po prostu….człowiek, który innowacyjnie, z pasją i z zasadami wchodzi w nowe wyzwania i oczekiwania….

Danuta Poważa psycholog, emerytowana nadkomiszarz Policji, wykładowca w Szkole Policji, trener

Dziękujemy za trud i pracę włożoną w przygotowanie szkolenia i wprowadzenie nas w świat profesjonalnego i przyjemnego sprzątania. Pokazała Nam Pani tajniki sztuki sprzątania, dzięki czemu zrozumiałyśmy, jak bardzo potrzebna jest wiedza i ciągłe jej poszerzanie, aby higienicznie i efektywnie zapewnić zdrowie i bezpieczeństwo Naszym klientom. Pani dobre słowo i wiara w Nas na pewno pomoże Nam w osiągnięciu sukcesu. Dzięki zdobytej wiedzy, będziemy pewnie wykonywać obowiązki, a swoje umiejętności manifestować rozważnie. Serdecznie dziękujemy za poświęcony czas i uwagę.

BETIWAN Iwan Beata

Szkolenie zostało przeprowadzone w sposób interesujący, z wykorzystaniem różnych metod nauczania tj. krótki wykład, prezentacja, pokazy z instruktażem oraz ćwiczenia. Szkolenie świetnie przygotowane pod względem organizacyjnym i merytorycznym, z wykorzystaniem własnych materiałów oraz środków i sprzętu do szkolenia. Pani Małgorzata Adams posiada odpowiednie kwalifikacje, dużą wiedzę fachową, doświadczenie zawodowe oraz umiejętność przekazywania wiedzy. Ma również bardzo dobry kontakt ze słuchaczami. Uczestnicy szkolenia wysoko ocenili szkolenie, co do jego treści, formy i przydatności. Szkolenie zostało zrealizowane w sposób rzetelny i profesjonalny, godny polecenia.

PRO COIG Sp. z o. o.

Niniejszym wyrażamy podziękowanie Pani Małgorzacie Arabas za współpracę w zakresie prowadzenia zajęć na wielu kursach kwalifikacyjnych i doskonalących dla osób kierowanych przez Powiatowe Urzędy Pracy w 2003 roku w zakresie prawa pracy, obsługi menedżerskiej biura, obsługi sekretariatu, prowadzenia spraw kadrowych firmy, różnego rodzaju gier symulacyjnych dla menedżerów, sekretarek i kadrowców. Zajęcia były prowadzone na odpowiednim dla słuchaczy poziomie dzięki opracowanym materiałom szkoleniowym, realizowane w sposób ciekawy i aktywizujący słuchaczy, co w znacznym stopniu ułatwiło opanowanie w krótkim czasie dość obszernego zakresu materiału z danego modułu. Jest osobą kontaktową, życzliwą i akceptowaną przez kursantów. Otrzymuje wysokie oceny w opinii słuchaczy, zarówno co do posiadanej wiedzy merytorycznej, jak i sposobu jej przekazywania

PRO COIG Sp. z o. o.

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach- Centrum Kształcenia Zawodowego w Bytomiu rekomenduje Panią Małgorzatę Adams jako wykładowcę instruktora na szkoleniach. Pani Małgorzata Adams prowadziła zajęcia dydaktyczne na kursie: ” Operator sprzętu sprzątającego” … Słuchacze zorganizowanego szkolenia wyrazili zadowolenie z prowadzonych zajęć, podkreślali profesjonalizm, zaangażowanie oraz znakomite przygotowanie merytoryczne.

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach- Centrum Kształcenia Zawodowego w Bytomiu

Niniejszym potwierdzamy, że Pani Małgorzata Arabas w okresie od października 2003 do września 2004 zaangażowana była jako trener/doradca w ramach Projektu Phare 2001 SSG Promocja Zatrudnienia/Rozwój Zasobów Ludzkich i wniosła znaczący wkład w jego sukces, czym przyczyniła się do promocji zatrudnienia wśród bezrobotnych i innych osób doświadczających trudności związanych z rynkiem pracy w województwie śląskim.

BBJ Consult AG

…Współpraca w w/w zakresie układała się bardzo dobrze. Wykładowca wykazuje duże zaangażowanie w pracy. Pani mgr Małgorzata Adams potrafi nawiązać bardzo dobry kontakt ze słuchaczami. Pragnę wyrazić nadzieję, iż nadal będziemy mogli liczyć na współpracę z Panią w powyższym zakresie.

ZDZ w Katowicach Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Żarkach

… Kurs „Profesjonalne sprzątanie” był bardzo bogatym merytorycznie szkoleniem i niezwykle przydatnym w praktyce. Kurs był bardzo intensywny, wypełniony wiedzą z wielu dyscyplin mających związki z fachowym sprzątaniem. Zróżnicowane formy dydaktyczne, jak wykłady, ćwiczenia , pokazy, chociaż dotyczyły również trudnych zgadnień z zakresu chemii, fizyki, mikrobiologii …, były podane w bardzo przystępnej formie, były dla uczestników zrozumiałe i atrakcyjne. Dzięki atmosferze utrzymywanej przez panią Małgorzatę Adams podczas szkolenia, uczestnicy czuli się bardzo swobodnie, pewni siebie. Wszyscy uznali, że szkolenie było bardzo ciekawe, bardzo praktyczne i niezwykle inspirujące. Wszystkim zainteresowanym profesjonalnym sprzątaniem polecamy szkolenia prowadzone przez Panią Małgorzatę Adams

THE LANGUAGE FACTORY