SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU

To buda Norki, starej kocicy, która znalazła schronienie i opiekę na terenie należącym do Spółki Koleje Śląskie

Dziękujemy Kolejom Śląskim!

Kocia buda postawiona przy budynku Zarządu KS w Katowicach jest rezultatem synergii B2B. To efekt społecznego współdziałania Spółki Koleje Śląskie i firmy sprzątającej Master Adams. Biznesowa relacja oparta na wzajemnym zaufaniu i uznaniu zaowocowała nową wartością.

To już druga buda dla kotów na terenie Kolei Śląskich. Za zgodą władz Spółki, przy wsparciu jej pracowników i pracowników ochrony, Master Adams, od 3 lat opiekuje się kotami wolno bytującymi na terenie KS. Koty są karmione, sterylizowane, odrobaczane, leczone.

Koty w mieście, podobnie jak ptaki, są zwierzętami wolno żyjącymi i stanowią integralny składnik ekosystemu miasta. Zgodnie z Ustawą o ochronie zwierząt podlegają prawnej ochronie i w oparciu o nią mają m. in. prawo do życia na wolności w wybranym przez siebie miejscu.

Master Adams od lat aktywnie wspiera zwierzęta wolnobytujące. Dopiero jednak przy zaangażowaniu takich partnerów jak Koleje Śląskie, pomoc zwierzętom przybiera możliwie najpełniejszy wymiar.

Współpraca Kolei Śląskich i Master Adams na rzecz ochrony zwierząt wolno bytujących potwierdza społeczne zaangażowanie biznesów i wskazuje, że efektem takiej współpracy mogą być kreatywne rozwiązania problemów, również niemych interesariuszy.

Małgorzata Adams

#kolejeślaskie # ochronazwierząt #buda dla kota #społecznaodpowiedzialnośćbiznesu