SZKOLENIA I KURSY PROFESJONALNEGO SPRZĄTANIA

Przybliżamy wiedzę z zakresu fachowego i ekologicznego sprzątania, aby czyszczenie było łatwe i zdrowe dla ludzi, bezpieczne dla czyszczonych obiektów, tańsze dla biznesu, przyjazne dla środowiska. Sprzątanie zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju.

Szkolenia skierowane do każdego, kto chce sprzątać odpowiedzialnie. Do właścicieli i menedżerów firm sprzątających i organizacji zatrudniających sprzątaczki, salowe, pokojówki i osoby wykonujące prace czystościowe (sprzedawców, fryzjerów, kelnerów). Szczególnie zachęcamy osoby planujące prowadzenie działalności gospodarczej. Udzielimy wsparcia w zakresie realizacji usługi sprzątania, organizacji, obsługi klienta.

Nasze kompetencje szkoleniowe możesz sprawdzić na Rekomendacje i podziękowania oraz na stronie Zespół Master Adams  

Informujemy, że do końca września 2023 r. brak wolnych terminów szkoleń.

flower14

Higieniczne podstawy w firmie sprzątającej

 

Kiedy w czasie pandemii inne firmy sprzątające dopiero szukały sposobów na utrzymanie bezpiecznej dla zdrowia ludzi czystości obiektów, nasz zespół wykonawców usług czystościowych wykorzystywał higieniczne rozwiązania rozwijane od 1988 roku. Zawsze zapewnialiśmy higieniczne bezpieczeństwo na każdym etapie usługi sprzątania, a w czasie pandemii, nasze higieniczne rozwiązania i kompetencje zespołu okazały się nieocenione i odegrały strategiczne znaczenie w walce z CoVID-19.

Dzielimy się sukcesem i promujemy odpowiedzialne sprzątanie.
Zapraszamy na jedno- lub dwudniowe szkolenia: „Minimum higieny sprzątania”, „Higieniczne podstawy w firmie sprzątającej” inne szkolenia dla wykonawców usług czystościowych oraz właścicieli i menadżerów firm sprzątających .

Przykładowy zakres szkolenia:  

 1. Wprowadzenie do teorii higieny sprzątania.
 2. Zadania, odpowiedzialność i kompetencje osoby sprzątającej.
 3. Podstawowe definicje z higieny sprzątania.
 4. Higieniczne strefowanie obiektów. Strefy czystości.
 5. Znakowanie wyposażenia przypisanego strefom sanitarnym.
 6. Kod kolorów w branży czystości i kod kolorów w Master Adams.
 7. Efektywne higieniczne materiały czyszczące.
 8. Podstawowe rodzaje chemii czyszczącej. Właściwości i zastosowanie.
 9. Bezpieczeństwo stosowania chemii czyszczącej i dezynfekcyjnej.
 10. Higieniczne ręczne metody czyszczenia powierzchni.
 11. Podstawowe higieniczne zasady czyszczenia.
 12. Efektywne higienicznie ręczne techniki czyszczenia ścierką i mopem.
 13. Skuteczny higienicznie zakres i harmonogram sprzątania obiektów.
 14. Procedura bieżącego czyszczenia sanitariatów.

Planowane efekty uczenia się/ kształcenia:
Zaangażowany uczestnik szkolenia potrafi samodzielnie przygotować i wykonać usługę czystościową zgodnie z higienicznymi standardami branży czystości w różnych obiektach, jak biuro, market, mieszkanie, pociąg. Zna higieniczne zasady czyszczenia obowiązujące również w obiektach o podwyższonym standardzie higienicznym, m. in. w placówkach medycznych, farmaceutycznych, przemyśle mikroelektroniki, żywności, gastronomii, clean room.
W szczególności, uczestnik szkolenia może zdobyć następujące kompetencje:

 • Jest świadomy celów procesów sprzątania, rozumie higieniczny efekt czyszczenia, jest świadomy natury czyszczenia powierzchni, zna czynniki wpływające na higieniczne efekty czyszczenia.
 • Zna zadania i odpowiedzialność osoby sprzątającej oraz pożądane kompetencje.
 • Potrafi podzielić obiekt na strefy higieniczne i dobrać wyposażenie (materiały i sprzęt czyszczący) dla każdej ze stref.
 • Zna kod kolorów obowiązujący w branży czystości; rozumie potrzebę jego rozszerzania w zależności od potrzeb higienicznych.
 • Zna różne metody ręcznego mycia i potrafi określić ich higieniczną skuteczność.
 • Zna zasady i techniki czyszczenia, które usuwają z powierzchni większość zanieczyszczeń i ograniczają transmisję patogenów.
 • Potrafi wybrać efektywny materiał czyszczący, zna jego właściwości.
 • Potrafi dobrać chemię czyszczącą do podstawowych zadań czystościowych w zależności od rodzaju i stopnia zanieczyszczenia i raz czyszczonej powierzchni.
 • Zna zagrożenia związane ze stosowaniem chemii czyszczącej; zna zasady bezpiecznego stosowania chemii; potrafi rozpoznać piktogramy substancji/mieszanin niebezpiecznych; umie korzystać z karty charakterystyki produktu dla zapewnienia bezpieczeństwa sobie i użytkownikom pomieszczeń; potrafi sporządzić roztwory robocze myjące i dezynfekcyjne.
 • Wie jaki zakres i harmonogram czynności czyszczenia zapewnia higieniczne bezpieczeństwo użytkownikom pomieszczeń.
 • Potrafi przeprowadzić procedurę czyszczenia sanitariatów (dobrać metodę, technikę i wyposażenie, zna zakres czynności codziennego czyszczenia).
 • Zna i rozumie podstawowe terminy z higieny sprzątania.

Metody dydaktyczne szkolenia:

 • interaktywne mini wykłady, w trakcie których uczestnicy zadają pytania, przedstawiają własne opinie, dzielą się doświadczeniem,
 • prezentacje materiałów czyszczących, ręcznego sprzętu, chemii czyszczącej,
 • pokaz technik ręcznego czyszczenia,
 • indywidualne ćwiczenia uczestników,
 • testy wiedzy

Szkolenie kończy się egzaminem, który zdaje każdy zaangażowany uczestnik szkolenia. Nowe kompetencje są potwierdzone certyfikatem instytucji szkoleniowej Master Adams.Uczestnik otrzymuje zasadnicze materiały szkoleniowe. 

Zapraszam, trener Małgorzata Adams
mail: adams@masteradams.pl
tel. 601530123

Jak się zapisać na szkolenie?
Aby wziąć udział w szkoleniu, należy zgłosić chęć udział na adres adams@masteradams.pl podając nazwisko uczestnika, nazwę firmy, telefon.

Administratorem danych osobowych jest Master Tomasz Adams z siedzią w Zawierciu 42-400, ul. Gardy 45, adres do korespondencji: Master Tomasz Adams, ul. Radockiego 291/1, 40-645 Katowice. Kontakt z administratorem: pisemnie za pośrednictwem e-mail: adams@masteradams.pl,  telefonicznie pod numerem 6015301123. Przysługuje Pani/Panu prawo  dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
Szczegółowe informacje odnośnie przetwarzania danych dostępne pod adresem: adams@masteradams.l lub telefonicznie pod numerem 601530123.