TEST SYSTEM DWUWIADERKOWY

SPRAWDŹ, CZY ZNASZ METODĘ MYCIA DWOMA WIADRAMI

Test wyboru, może być więcej poprawnych odpowiedzi, niż jedna. Zaznacz wszystkie poprawne.

1. Jedno z wiader w systemie dwuwiaderkowym służy do transportu wyposażenia potrzebnego podczas sprzątania, np. ścierek, środków czyszczących?
a) Prawda
b) Fałsz

2. Celem stosowania systemu dwu wiaderkowego jest
a) oszczędność chemii
b) ochrona środowiska
c) ograniczenie transmisji zanieczyszczeń, w tym mikrobów
d) zwiększenie wizualnego efektu czyszczenia

3. Dzięki dwóm wiadrom w systemie dwuwiaderkowym osoba sprzątająca ma do dyspozycji dwa razy więcej roztworu myjącego, niż używając jedno wiadro?
a) Prawda
b) Fałsz

4. Które z wiader w systemie dwuwiaderkowym służy do zbierania zanieczyszczeń?
a) Oba
b) Żadne
c) Czerwone
d) Niebieskie

5. Jaką ilością wody napełnia się wiadra?
a) Każde wiadro inną ilością wody
b) Każde wiadro taką samą ilością wody

6. W którym wiadrze sporządza się roztwór myjący?
a) W obu
b) W żadnym
c) W czerwonym
d) W niebieskim