ZESPÓŁ MASTER ADAMS

zespol2

Nikt nam nie powie: Co ty wiesz o sprzątaniu?

Tomasz Adams

Tomasz Adams

Dyrektor Master Adams

W branży usług czystościowych od 1988 roku. Przeszedł szkolenia większości czołowych producentów środków, materiałów i sprzętu z branży czystości.

Menadżer i księgowy. Rozumie i lubi księgowość, jest niezwykle skrupulatny i zorganizowany.

Człowiek charyzmatyczny, pełen niezłomnej wiary, hartu ducha i optymizmu. Kocha zwierzęta. Od wielu lat pomaga zwierzętom wolno bytującym i ludziom potrzebującym pomocy. Jest fanem literatury rosyjskiej, biegle zna język rosyjski.  W wolnych chwilach gra na saksofonie tenorowym.

Małgorzata Adams

Małgorzata Adams

Wicedyrektor Master Adams, trener sprzątania, egzaminator i przewodnicząca komisji egzaminacyjnychych w Regionalnym Centrum Walidacji, Egzaminowania i Certyfikacji w Katowicach.

Wykształcenie: trener edukator szkoleń – studia podyplomowe (Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości), menadżer (Katowicka Szkoła Menedżerów), marketingowiec – studia podyplomowe (Akademia Ekonomiczna w Katowicach),  mgr pielęgniarstwa (Śląski Uniwersytet Medyczny).

Ukończyła kilkadziesiąt szkoleń z zakresu różnych dziedzin m. in.: Auditor wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg wymagań norm PN-EN ISO 9001:2009, PN-EN ISO 14001:2005 oraz PN-N-18001:2004 (nr licencji 43/06/15, certyfikat wydany przez TÜV NORD Polska), Trener (roczny projekt szkoleniowy – Combidata Poland), Akademia Liderek (roczny projekt szkoleniowy finansowany przez Bank Światowy – aspekty bezrobocia, wsparcie psychologiczne osoby bezrobotnej, interwencja kryzysowa, prowadzenie klubów pracy, doradztwo zawodowe, komunikacja interpersonalna, autoprezentacja, public relations, przedsiębiorczość, prawa około biznesowe), Zarządzanie firmą proekologiczną (Agencja rozwoju Międzynarodowego Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej), Bezpieczeństwo i higiena pracy (Polskie Towarzystwo Ekonomiczne), Szkolenie kontrolerów jakości i bhp w branży usług utrzymywania czystości (TÜV NORD), Szkolenie kadr ŚP w zakresie wdrażania norm BHP (ZDZ), Wprowadzenie do zrównoważonej gospodarki odpadami i kształtowania proekologicznych postaw konsumenckich (Fundacja Sendzimira), Wyzwania zrównoważonej gospodarki odpadami opakowaniowymi w mieście (Fundacja Sendzimira), Wyzwania zrównoważonej gospodarki odpadami opakowaniowymi w firmie (Fundacja Sendzimira), Akademia ekoenergetyki i odnawialnych źródeł energii – Ekoenergetyczna przyszłość przedsiębiorstwa  (Akademia Biznesu), Akademia ekoenergetyki i odnawialnych źródeł energii – Ekoefektywne zarządzanie przedsiębiorstwem (Akademia Biznesu), Czystość w zgodzie ze środowiskiem. Program rozwiązań ekologicznych dla branży sprzątającej (Eureka), Wdrażanie rozwiązań ekologicznych i sposoby ich finansowania w branży sprzątającej (Eureka), Ochrona danych osobowych, polityka bezpieczeństwa informacji (D-System), Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI) po zmianach przepisów ustawy o ODO (Cognitio) i inne szkolenia zakresu profesjonalnego sprzątania, komunikacji interpersonalnej, public relations, przedsiębiorczości, prawa pracy. Były pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, redaktor naczelny gazety “Na zdrowie”. Rekomendacje. Profil zawodowy na portalu LinkedIn.

W branży usług czystościowych od 1988 roku. Przeszła szkolenia czołowych producentów środków, materiałów i sprzętu z branży czystości. Jest autorką zakładowych instrukcji, procedur, materiałów szkoleniowych z zakresu sprzątania i obsługi klientów usług czystościowych. Prowadzi szkolenia z fachowego sprzątania. Napisała wszystkie teksty serwisu internetowego Master Adams.
Pomaga ludziom i zwierzętom, dba o środowisko.

Dzień zaczynam od kawy mlekiem z kotem na kolanach i wspólnej modlitwy z mężem. Chce się żyć !

Jesteśmy dumni z każdego członka naszego zespołu
Prezentujemy liderów Master Adams

LIDERKI do strony ZESPÓŁ MASTER ADAMS

Grażyna Szałowska

Grażyna Szałowska

Opinia pracodawcy
Z wielkim talentem, fachowością i zaangażowaniem dba o codzienny komfort klientów, estetykę pomieszczeń, przestrzeganie higienicznych procedur. Jest wyjątkowo rzetelna, wytrwała, taktowna, życzliwa. W zespole od 23 lat. Bardzo związana z klientami, których biura ma pod swoją opieką – stale odkrywamy, że zaspokajanie potrzeb klientów jest dla Pani Grażyny ważniejsze, niż formalnie uzgodnienia z klientem, co do zakresu i harmonogramu usługi i często je przekracza.

Wielokrotnie była dla nas i jest nadal, inspiracją dla tworzenia nowych i wyższych standardów sprzątania. Jest refleksyjnym praktykiem. Nieustannie analizuje, konfrontuje swoje działania i jest gotowa podejmować wyzwania do radykalnie odmiennych działań. Doświadczenia Pani Grażyny wykorzystujemy do nauki innych osób. Jest trenerem pomocniczym w realizowanych przez Master Adams szkoleniach z zakresu fachowego sprzątania i opieki nad biurem. Co roku wyróżniana firmowym tytułem Opiekun Roku. Liderka  Master Adams.

Katarzyna Fuja

Katarzyna Fuja

Opinia pracodawcy
W zespole od 17 lat, zatrudniona w drodze konkursu, po udziale w czterotygodniowym, pierwszym na Śląsku specjalistycznym projekcie szkoleniowym „Fachowe sprzątanie i opieka nad biurem” finansowanym przez Unię Europejską i przeprowadzonym przez naszych trenerów Tomasza Adams i Małgorzatę Adams. Brała udział w szkoleniach organizowanych przez podmioty z branży czystości. Teraz w podobnych szkoleniach uczestniczy jako trener pomocniczy. Co roku wyróżniana firmowym tytułem Opiekun Roku. Liderka  Master Adams.
Cenimy i szanujemy Panią Katarzynę za umiejętność porozumiewania się – rzeczowo i otwarcie przekazuje informacje, uważnie słucha, dba o swoje prawa respektując jednocześnie prawa innych, tworzy satysfakcjonujące relacje z klientami i współpracownikami. Jest uprzejma, opanowana, życzliwa, cierpliwa, wytrwała, profesjonalna, niezwykle zaangażowana w realizację zobowiązań firmy wobec klientów. Niezawodna w sytuacjach kryzysowych.

Z zawodu rolnik o specjalności ogrodnik. W trakcie pracy w naszym zespole skończyła liceum ogólnokształcące dla dorosłych, zdała maturę i ukończyła szkołę policealną w zawodzie technik administracji. Zaangażowana społecznie, m. in. jest opiekunką grupy wsparcia „Nadzieja na lepsze jutro” zawiązanej przez kobiety w dzielnicy. Jest wolontariuszką programu Centrum Aktywności Lokalnej w Szopienicach i wolontariuszką w Szlachetnej paczce od początku powstania projektu. Jest absolwentką Szkoły Aktywności Obywatelskiej, której celem jest kształcenie w zakresie skutecznych działań na rzecz społeczności lokalnej. Jest egzaminatorem w Regionalnym Centrum Walidacji, Egzaminowania i Certyfikacji w Katowicach. Dzięki determinacji, wytrwałości i umiejętnościom uratowała życie nieznanemu mężczyźnie leżącemu na ulicy, podejmując akcję reanimacyjną po stwierdzeniu zatrzymania akcji serca i braku oddechu. W konsekwencji tego wydarzenia, pracodawca zaproponował Pani Katarzynie udział w kursie „Podstawowa pierwsza pomoc BLS/AED”, który ukończyła z sukcesem i obecnie jest jedną z osób w zespole upoważnionych do do udzielania pierwszej pomocy.

Barbara Lelonek

Barbara Lelonek

Opinia pracodawcy
Pani Barbara jest z zawodu cukiernikiem przemysłowym o specjalizacji karmelarz. Nie jest jednak tak słodka, jak można przypuszczać. W obronie obowiązujących w firmie zasad i procedur, potrafi być ostra jak imbir. Jest niezwykle sumiennym i rzetelnym pracownikiem. Wyjątkowo ambitnie dba o szczegóły – zszywacze, dziurkacze, klawiatury należące do klientów, zawsze wyglądają, jak nowe. Podziwiamy i szanujemy Panią Barbarę za szczególną dyscyplinę w realizowaniu zakładowych procedur, zwłaszcza tych najtrudniejszych i najbardziej czasochłonnych, które i tak pani Barbara rozszerza i dopracowuje. Pani Basia perfekcyjnie – po mistrzowsku, od 15 lat realizuje firmową misję „tworzyć wartościowe rzeczy we właściwy sposób”.

Bardzo lubi czytać. Jest fanką takich autorów jak James Patterson, Jonathan Kellerman, John Grisham. W pracy, tak jak bohaterowie książek akcji, mobilizuje się, kiedy jest taka potrzeba i staje na wysokości zadania. Cieszymy się z Jej pewności siebie i świadomości wysokich kompetencji z zakresu profesjonalnego sprzątania. Jest trenerem pomocniczym w realizowanych przez Master Adams szkoleniach z zakresu fachowego sprzątania i opieki nad biurem. Co roku wyróżniana firmowym tytułem Opiekun Roku. Liderka  Master Adams.

Kazimiera Jodłoś

Kazimiera Jodłoś

Opinia pracodawcy
Pani Kazimiera jest ostoją spokoju. Zawsze opanowana i uprzejma. Uczciwa w relacjach. Śmiało służy pomocą innym. W Master Adams jest od 11 lat. Co roku wyróżniana firmowym tytułem Opiekun Roku. Liderka  Master Adams.

Z zawodu kucharz i bardzo lubi gotować. Uwielbia robić kulinarne eksperymenty i każdy przepis wzbogaca o swoją propozycję, a wszystko, co ugotuje, smakuje każdemu. Jako bardzo dobry kucharz ma wiele ofert na rynku pracy, cieszymy się więc, że wybrała pracę w Master Adams. Opiekując się biurami klientów, jest tak samo ambitna i twórcza jak w kuchni. Szybko się uczy i z otwartością praktykuje nowe techniki i procedury. Pracuje z wielkim zaangażowaniem, rozważnie, ze świadomością złożonych odpowiedzialności związanych ze stanowiskiem pracy. Jest uważna na potrzeby i wymagania klientów. Przyjemnie jest słuchać Pani Kazi, gdy z entuzjazmem opowiada, co dodatkowo zrobiła dla klienta lub co jeszcze można by dla klienta zrobić. Bardzo ładnie porozumiewa z klientami, osobami z zespołu i „resztą świata”. Klienci cenią Panią Kazię za rzetelność i profesjonalizm zabiegów czyszczenia i porządkowania i uwielbiają za  życzliwość i wysoką kulturę osobistą. Z sukcesem ukończyła kurs „Podstawowa pierwsza pomoc BLS/AED” w Wojewódzkim Pogotowiu Ratunkowym w Katowicach i jest jedną z osób w zespole upoważnioną do do udzielania pierwszej pomocy.

 

Elżbieta Misiak

Elżbieta Misiak

Opinia pracodawcy
Na sukces w biznesie składa się wiele elementów. Kluczowym – są fachowi i zaangażowani pracownicy. Zaangażowanie może powstać, gdy postawy, wartości, życiowe i zawodowe ideały, którymi kieruje się pracownik są zbieżne z wartościami i postawą, których oczekuje pracodawca. Dlatego właśnie Elżbieta jest jednym z liderów Master Adams.

Na spotkaniu rekrutacyjnym wzbudziła zainteresowanie oznajmiając, że kocha ludzi, zwierzęta i ładne przedmioty. Cieszymy się, że Elżbieta została w naszym zespole. Sposobem reagowania i podejmowaniem określonych działań potwierdza swoją przyjazną postawę wobec ludzi, miłość do zwierząt i wrażliwość na estetykę otoczenia. Jest odpowiedzialnym pracownikiem.

Ze względu na posiadanie wymaganych kompetencji zawodowych, wytrwałość w działaniu, otwartość na wyzwania, odporność na stres, Elżbieta jest często na „pierwszej linii frontu” realizowanych przez firmę zadań.

Okazywanie szacunku innym, taktowność i otwartość na ludzi zapewnia Elżbiecie tworzenie satysfakcjonujących relacji. Ludzie ufają Jej i czują się przy niej komfortowo. Jest solidarna z zespołem, pomocna.

Prywatnie, wspiera wychowawców w placówce opiekuńczo-wychowawczej, opiekując się dziećmi, którym rodziny nie zapewniają podstawowych potrzeb emocjonalnych i fizycznych.

Jak twierdzi, „ma szósty zmysł”. Być może, to jest Jej klucz do życia w harmonii ze światem?

Małgorzata Adams – wicedyrektor Master Adams

#lider #dobrypracownik #MasterAdams