TEST ZIELONE SPRZĄTANIE

CO TY WIESZ O ZIELONYM SPRZĄTANIU?

Na zdjęciu Tomasz Adams dyrektor Master Adams w stylizacji inspirowanej rolą Bogusława Lindy w filmie „Psy”.
(fryzurę wykonała Anna z salonu fryzjerskiego Revolution w Katowicach)

Nie mów mi nic o zielonym sprzątaniu, bo coś o tym wiem. Co Ty wiesz o zielonym sprzątaniu?

Test wyboru. Może być więcej poprawnych odpowiedzi, niż jedna. Zaznacz wszystkie poprawne.

1. Zielone sprzątanie to:
a) Usługi sprzątania terenów zewnętrznych i zielonych
b) Usługi związane z wywozem i utylizacją odpadów zielonych
c) Usługi sprzątania o zmniejszonym wpływie na środowisko
d) Usługi utrzymywania terenów zielonych

2. Który z opisów chemicznego produktu czyszczącego spełnia kryteria zielonego sprzątania?
a) Posiada certyfikat ekologiczny
b) Jest gotowy do użycia
c) Koncentrat, rozcieńczany bardziej, niż w stosunku 1:80
d) Jest w opakowaniu 5 litrowym

3. Która instrukcja ma zastosowanie w zielonym sprzątaniu?
a) Bezpieczne stosowanie środków chemicznych
b) Ergonomia, bezpieczeństwo i higiena pracy na stanowisku sprzątaczki
c) Czyszczenie i przechowywanie rękawic wielokrotnego użytku
d) Bezpieczeństwo na drodze i ekologiczny styl jazdy (gdy osoby sprzątające prowadzą samochody w ramach świadczenia usług sprzątania

4. Jakie tekstylia czyszczące (ścierki, mopy, rękawice, rękawy) spełniają kryteria zielonego sprzątania
a) Każde wykonane z makulatury
b) Wykonane z mikrowłókna
c) Wielokrotnego użycia z oznakowaniem ekologicznym UE dla wyrobów włókienniczych
d) Jednorazowe z oznakowaniem ekologicznym UE dla wyrobów włókienniczych

5. O zielonym sprzątaniu decyduje
a) Wiedza, umiejętności , kompetencje osobowościowe osób sprzątających
b) Chemiczne produkty czyszczące
c) Tekstylia czyszczące
d) Sprzęt ręczny i urządzenia energetyczne

6. Który harmonogram realizacji usługi sprzątania charakteryzuje zielone sprzątanie?
a) Czyścić wtedy kiedy trzeba, to co trzeba, we właściwy sposób
b) Określony przez klienta i rzetelnie wykonywany przez firmę sprzątającą
c) Codziennie czyszczenie wszystkich pomieszczeń z całym wyposażeniem
d) Czyścić jak najmniej i okresowo przeprowadzać gruntowne czyszczenie

7. Szkolenia personelu sprzątającego w zakresie zielonego sprzątania powinny obejmować
a) Rozcieńczanie i dozowanie produktów chemicznych
b) Metody mycia powierzchni
c) Sortowanie odpadów
d) Usuwanie ścieków

8. Która z metod mycia powierzchni nie spełnia kryteriów zielonego sprzątania?
a) Mycie jednym wiadrem
b) Mycie dwoma wiadrami
c) Mycie trzema wiadrami
d) Metoda kuwetowa

9. Które z zaleceń dotyczy zielonego sprzątania?
a) Po zakończeniu sprzątania, zgaś światło
b) Wyłączaj odkurzacz, gdy nie odkurzasz
c) Nie wylewaj wody na glebę, ani do studzienek burzowych
d) Myj ręce po zakończeniu sprzątani

10. Który piktogram spełnia kryteria zielonego sprzątania?
a)

b)

c)

d)

11. Jaka zasada powinna być realizowana w procedurach stosowanych w usługach zielonego sprzątania?
a) Możliwie najbardziej ograniczać stosowanie chemii czyszczącej
b) Zwiększać zastosowanie produktów z oznakowaniem ekologicznym
c) Ograniczać stosowanie akcesoriów czyszczących jednokrotnego użytku
d) Ograniczać zużycie wody

12. Jak rozpoznać, czy produkt chemiczny spełnia kryteria zielonego sprzątania?
a) W Karcie charakterystyki produktu jest informacja dotyczące CLP lub jest ekologicznego znakowania
b) Na etykiecie opakowania produktu znajduje się określenie „ekologiczny” lub „naturalny” lub „przyjazny dla środowiska”
c) Na etykiecie opakowania jest widoczny piktogram CLP
d) Na etykiecie opakowania jest widoczne oznakowanie ekologiczne

13. Które elementy zielonej usługi czystościowej powinny podlegać monitorowaniu?
a) Współczynnik rozcieńczania produktów chemicznych
b) Ilość wody potrzebnej na wykonanie usługi
c) Miejsce zrzutu wody po usługowej
d) Ilość stałych odpadów wytworzonych podczas usługi sprzątania

14. Zagrożenie dla środowiska wodnego stanowią te substancje/mieszaniny chemiczne, które wywołują
a) Toksyczność ostrą
b) Toksyczność przewlekłą
c) Eutrofizację
d) Bioakumulację

15. Który opis pasuje do zielonego sprzątania?
a) Korzystanie z tych produktów i usług, które mają mniejszy lub ograniczony wpływ na zdrowie ludzkie i środowisko w porównaniu z konkurencyjnymi produktami lub usługami, które służą temu samemu celowi
b) Ekologiczne sprzątanie oznacza zmianę sposobu działania usług sprzątania we wszystkim, od używanych środków czyszczących, po sposób pakowania produktów, sposób traktowania i usuwania materiałów czyszczących.
c) Ekologiczne sprzątanie oznacza redukcję szkodliwych toksyn, na które narażeni są pracownicy sprzątający i użytkownicy obiektów

16. Zielone sprzątanie ma na celu ograniczenie w środowisku wewnętrznym
a) LSO
b) Alergenów
c) Mikroorganizmów chorobotwórczych
d) Czynników rakotwórczych i mutagennych

17. Czy zielone sprzątanie jest elementem zrównoważonego sprzątania
a) Tak
b) Nie

18. Jakie kwestie decydują i zrównoważonym sprzątaniu?
a) Środowiskowe, społeczne i ekonomiczne
b) Środowiskowe i społeczne
c) Środowiskowe i ekonomiczne
d) Środowiskowe

Chcesz wiedzieć więcej, zapraszam na szkolenie
Małgorzata Adams trener sprzątania

#zielone sprzątanie #ekologiczne sprzątanie #sprzątaniebiurKatowice #salonfryzjerskiRevolution #BogusławLinda