ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ W FIRMIE SPRZĄTAJĄCEJ MASTER ADAMS

Zrównoważone czyszczenie, to więcej, niż ekologiczne sprzątanie. Zdrowie, bezpieczeństwo ludzi, ochrona przyrodniczych zasobów Ziemi i potrzeby przyszłych pokoleń są dla nas tak samo ważne, jak dodatni wynik finansowy przedsiębiorstwa (Więcej w Słowniku branży czystości: zrównoważony rozwój).

 • Wewnątrz sprzątanych obiektów wprowadzamy rozwiązania, które zapewniając skuteczne czyszczenie, tworzą zdrowe środowisko wewnętrzne, obniżają koszty prowadzenia działalności i zmniejszają obciążenia środowiska naturalnego.
  • Projektujemy i realizujemy skuteczne procesy, zakresy i harmonogramy czyszczenia przyjazne dla ludzi, obiektów i środowiska.
  • Sprzątanie biur i obiektów opieramy na profesjonalnych i jednocześnie ekologicznych preparatach czyszczących marki np. Green Care Professional firmy Werner & Mertz, całkowicie bezpiecznych dla ludzi i środowiska, zweryfikowanych przez surowe kryteria światowego Certyfikatu Cradle to Cradle. Dlatego ich stosowanie w obiektach poprawia jakość powietrza wewnętrznego i w konsekwencji, korzystnie wpływa na zdrowie użytkowników pomieszczeń. To koncentraty rozcieńczalne kilkaset razy, dlatego produkujemy wielokrotnie mniej odpadów opakowaniowych, niż inne firmy sprzątające. W przeciwieństwie do tradycyjnych detergentów nie są to produkty ropy naftowej, ale odnawialnych zasobów przyrody – olejów roślinnych, jak rzepakowy, lniany, z oliwek. Dzięki temu chronimy zasoby nieodnawialne. Odprowadzane do ścieków płynne odpady pousługowe, tj. rozpuszczona w wodzie wykorzystana do czyszczenia chemia, są biodegradowalne – nie zawierają toksycznych substancji i rozkładają się na proste związki nieorganiczne przyswajalne przez rośliny, np. wodę i dwutlenek węgla.
  • Kupujemy materiały i sprzęt umożliwiające zrównoważone czyszczenie, czyli takie, które podlegają recyklingowi, ich eksploatacja jest przyjazna dla środowiska i są ergonomiczne.
  • Chronimy zasoby naturalne, efektywnie wykorzystujemy własne zasoby i odraczamy tworzenie odpadów. Materiały i sprzęt czyszczący wybieramy trwałe, bardzo dobrej jakości, przedłużamy ich żywotność konserwując je i naprawiając. Dlatego długo z nich korzystamy i nie kupujemy kolejnych. Dla zużytych produktów znajdujemy dodatkowe zastosowanie, aby jak najpóźniej uznać je za odpad. Efektywne ścierki, mopy i inne materiały z mikrowłókien marki Duotex polskiej firmy Microsystem z ekologicznym certyfikatem Nordycki Łabędź służą nam przez kilka lat. Niektóre wózki serwisowe marki Vermop i ręczny sprzęt marki TTS mają ponad 20 lat i nadal świetnie się prezentują. Najstarsza szorowarka Gansow pracuje dla nas już 20 lat. 
  • Odpady pousługowe i odpady klientów poddajemy selektywnej zbiórce według planu gospodarowania odpadami wyznaczonego przez administratora obiektu. Tam, gdzie to możliwe, z własnej inicjatywy wyodrębniamy dodatkowe frakcje odpadów, np. makulaturę, odpady styropianowe, nakrętki i organizujemy ich odbiór, aby zagwarantować ich przetworzenie w całości.
  • Również noszone przez nas bluzki służbowe są wyprodukowane z uwzględnieniem zasady zrównoważonego rozwoju, co potwierdzają certyfikaty WRAP (dowód legalnej, humanitarnej i etycznej produkcji) i OEKO-TEX (gwarancja przebadania produktu pod kątem szkodliwości). 
 • Systematycznie dokonujemy przeglądu, oceny i poprawy wydajności na każdym ważnym etapie naszej usługi sprzątania w odniesieniu do jakości usługi, zdrowia, bezpieczeństwa ludzi, ochrony środowiska, społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa i innych kwestii dotyczących zrównoważonego rozwoju. Na przykład, poddajemy analizie wyprodukowane przez nas odpady pousługowe – segregujemy, ważymy, liczymy, badamy powody wycofania z użytkowania i uznania za odpad, a wyniki wykorzystujemy podejmując decyzje o kolejnych zakupach wyposażenia i zmianach procedur.
 • Pracownicy ustawicznie poszerzają wiedzę z zakresu sprzątania koncentrując się na rozwiązaniach przyjaznych dla ludzi i środowiska, są świadomi odpowiedzialności zawodowych i etycznych. Prowadząc szkolenia dla sprzątaczek i kursy profesjonalnego sprzątania dla innych osób, uwzględniamy zarówno aktualną fachową wiedzę branżową, standardy profesjonalnej obsługi klientów, jak i ochronę zdrowia i środowiska przyrodniczego.
 • Promujemy odpowiedzialne sprzątanie, czyli bezpieczne dla czyszczonych powierzchni, ludzi i środowiska.


Więcej o ekologicznych praktykach w Apelu Master Adams do osób i firm sprzątających

Prywatnie, od 1989 roku, jesteśmy zaangażowani w pomoc zwierzętom wolno bytującym – leczymy, karmimy, budujemy schronienia, organizujemy adopcje, interweniujemy, kiedy potrzebują innej pomocy.

Kopiowanie, przetwarzanie lub powielanie treści w całości lub w części bez zgody Master Tomasz Adams stanowi naruszenie praw autorskich.