KOMPENDIUM PROFESJONALNEGO SPRZĄTANIA DLA MENADŻERÓW I WŁAŚCICIELI FIRM SPRZĄTAJĄCYCH

Zarys merytoryczny programu szkolenia
 1.  Istota sprzątania, jego cele, rodzaje, interdyscyplinarność
 2. Kompetencje i odpowiedzialność właściciela firmy sprzątającej
 3. Rodzaje sprzątania – wady i zalety
 4. Rodzaje zanieczyszczeń, metody usuwania, neutralizacji, redukcji
 5. Zasady, metody, techniki higienicznego czyszczenia
 6. Czynniki wpływające na efektywność i koszty czyszczenia
 7. Rodzaje chemii czyszczącej, sposoby doboru i dozowania w zależności od zanieczyszczenia, czyszczonej powierzchni i rodzaju zabiegu czyszczącego
 8. Zasady bezpiecznego stosowania czyszczących substancji/mieszanin chemicznych, w tym substancji/mieszanin niebezpiecznych
 9. Rodzaje materiałów czyszczących jedno- i wielorazowych stosowanych do usuwania zanieczyszczeń,  ich zastosowanie i dobór w zależności od zanieczyszczenia, czyszczonej powierzchni i rodzaju zabiegu czyszczenia
 10. Ręczny sprzęt do czyszczenia posadzek i wyposażenia
 11. Szorowarka tarczowa, automat szorująco-zbierający, odkurzacz piorący (ekstraktor), parownica, odkurzacz sucho mokro – prezentacja, zastosowanie
 12. Metody czyszczenia posadzek w zależności od stopnia zanieczyszczenia, rodzaju czyszczonej powierzchni i rodzaju zabiegu czyszczenia
 13. Maty czyszczące
 14. Organizacja sprzątania pomieszczeń biurowych, sanitariatów, ciągów komunikacyjnych
 15. Zasady czyszczenia urządzeń biurowych, na przykładzie urządzeń peryferyjnych komputerów
 16. Standaryzacja usługi w firmie sprzątającej – korzyści, sposoby
 17. Kalkulacja usługi, sporządzanie oferty, określanie warunków umowy
 18. Obsługa klienta