Adams M. (2014), Jak prać EKOLogicznie, (w:) „Firma sprzątająca”, Nr 25, s. 39-41.