ZGODA

W rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie ogólne o ochronie danych, RODO) administratorem Pani/Pana danych osobowych udostępnionych na niniejszym formularzu jest Master Tomasz Adams z siedzibą w Zawierciu, pod adresem ul. Gardy 45, 42-400 Zawiercie, wpisany do CEIDG, posiadająca REGON: 242978563, NIP: 634238735.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych udostępnionych na niniejszym formularzu przysługuje Ci prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do żądania przeniesienia danych. Wszelkie informacje dotyczące dotyczące danych osobowych (również zapytania i żądania) należy przesyłać na adres mailowy adams@masteradams.pl