ZIELONE SPRZĄTANIE

Co Ty wiesz o zielonym sprzątaniu?

„Zielone sprzątanie”, to usługi czyszczenia obiektów o zmniejszonym wpływie na środowisko.

Według definicji Komisji Europejskiej „zielone sprzątanie” to usługa sprzątania, której oddziaływanie na środowisko przyrodnicze jest zmniejszone, w porównaniu z usługą o identycznym przeznaczeniu, ale wykonywaną bez świadomości środowiskowej.

Zielone sprzątanie nie dotyczy działań związanych ze sprzątaniem, w których stosuje się produkty biobójcze (m. in. dezynfekujące) i związanych ze sprzątaniem zakładów produkcyjnych.

Małgorzata Adams – trener sprzątania

Źródło informacji: https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/cleaning_product/pl.pdf

#zielonesprzątanie #ekologicznesprzątanie #trenersprzątania #kryteriazielonychzamówieńpublicznychwUEdotycząceusługsprzątaniapomieszczeń